Church of God Hungary

ISTEN EGYHÁZÁNAK MAGYARORSZÁGI GYÜLEKEZETEI

S Z E G E D

„Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, akitől van a mindenség, mi is Őbenne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, aki által van a mindenség, mi is Őáltala.”
Pál apostol korinthusiaknak írott első levele
8. fejezet 6. vers

A Church of God iránt érdeklődők számára elérhetőség:

Ideiglenes információs honlap:
www.menedekvar.hu
(A szegedi közösség weboldala)

email:
mail@churchofgodszeged.hu

telefon:
+36 30 862 1757

A weboldal fejlesztés alatt, kérem látogasson el hozzánk később,
rövidesen megnyílik a lehetőség a tartalom elérésére.

Church of God Hungary